PEFC Česká republika

Přeskočit na navigaci

Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR

Koruny stromu

Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR (dále Sdružení - Žadatel) je profesním, dobrovolným a nezávislým zájmovým sdružením právnických osob, které vlastní lesní pozemky nebo takové vlastníky sdružují, a právnických osob, na něž se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Podmínkou pro činnost Sdružení a plnění role žadatele o regionální certifikaci v systému jakosti PEFC je zastupování více než 50% výměry všech lesních majetků v rámci regionu ČR v procesu certifikace.

Sdružení - Žadatel zastupuje v regionální certifikaci tyto subjekty

  • vlastníky nestátních lesů prostřednictvím jejich sdružení vlastníků
  • vlastníky lesů, kteří nejsou členy sdružení vlastníků lesů
  • organizace spravující lesy ve vlastnictví státu

Současnými členy Sdružení - Žadatele jsou

V rámci svého postavení ve struktuře PEFC vykonává Sdružení - Žadatel tyto činnosti

  1. Provádění výběru certifikačního orgánu a zajišťování komunikace s ním v rámci auditu systému hospodaření v lesích
  2. Zajišťování sběru informací o regionu Česká republika
  3. Vypracování Zprávy o stavu lesního hospodářství regionu Česká republika
  4. Rozhodování o zahájení regionální certifikace lesů podáním žádosti o certifikaci lesů
  5. Zajišťování posuzování shody individuálních vlastníků a vydávání osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů
  6. Vedení evidence individuálních vlastníků účastnících se regionální certifikace lesů

Část těchto činností provádí pro Sdružení - Žadatele na základě dvoustranné písemné dohody Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (více na www.uhul.cz).

Účelem PEFC Česká republika je podpora trvale udržitelného hospodaření (TUH) v lesích na území České republiky, prostřednictvím uplatňovaného systému jakosti hospodaření.

Certifikace lesů a lesního hospodářství je dobrovolným nástrojem vlastníků lesů, podporujícím proces TUH, který se postupně stává i nástrojem tržním.


 

Copyright © 2009 Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR | Tvorba www prezentací | Mapa stránek